ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ΄ΑΡ.3199/11-04-2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»ΜΕ CPV 30192700-8

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟTΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ(CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΑΚ.13/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Διακ. υπ΄αριθμ. 12/2013 δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» -CPV 50710000-5 (ΠΠΥΥ 2012)

Επαναπροκήρυξη  (Διακ. 11/2013) του πρόχειρου διαγωνισμού «Παροχής γευμάτων» - με CPV 55320000-9

Απόφαση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού «Παροχής γευμάτων» - με CPV 55320000-9 (Σχετ. διακ. 9/2013) της 20ης /11/2013

Διακ. υπ΄ 10/2013,  για επαναπροκήρυξη έργου προμήθειας & εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 2/31-05-2013 Διακήρυξης, για την  προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ΕΣΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

Διακήρυξη  αρ. 3/3303/31-05-2013 για προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Γ.Ν.Γρεβενών και Κ.Υ.Δεσκάτης

Διακήρυξη  αρ. 2η /31-05-2013 για προμήθεια-εγκατάσταση Hλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

Διακήρυξη  αρ. 1η /24-05-2013 για προμήθεια-εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΚ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 30-2013 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚ. 29-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

ANAKOINΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 27/7513/10-12-2012) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 26/6809/6-11-2012) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CPV  33190000-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ CPV 33621000-9 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΜΗΧΑΝΩΝ)

Προσκληση Διαπραγματευσης για την προμηθεια Ραμματων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ