ΑΡΧΙΚΗ

Το  Νοσοκομείο Γρεβενών άρχισε να λειτουργεί το 1945. Το 1958 γίνεται μετεγκατάσταση του Νοσοκομείου σε νέο κτιριακό συγκρότημα και λειτουργεί με τη δημιουργία τριών κλινικών, της παθολογικής, της χειρουργικής και της μαιευτικής-γυναικολογικής σε έναν όροφο και με αριθμό κλινών 30 και με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Συντάσσονται οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου ως εξής (ΦΕΚ 30.3.1958 – ΦΕΚ 59Α):

              Διοικητική υπηρεσία

              Ιατρική υπηρεσία

              Φαρμακευτική υπηρεσία

              Νοσηλευτική υπηρεσία

              Βοηθητική υπηρεσία 

Στην ιατρική υπηρεσία υπάγονται οι κλινικές, ενώ στην Παθολογική Κλινική λειτουργούν πρόχειρα εργαστήρια, το Μικροβιολογικό και το Ακτινολογικό. Επίσης, λειτουργούν  Εξωτερικά Ιατρεία.

Το 1978 με δωρεά της Αλεξάνδρας και Κων/νου Ταλιαδούρη γίνεται προσθήκη ενός ορόφου και τροποποίηση του υπάρχοντος οργανισμού, όπου ο αριθμός κλινών αυξάνεται στις 60. Το 1985 δημιουργούνται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, που στην ουσία αποτελούν προσθήκες με σκοπό το  διαχωρισμό των κλινικών. Το 1992 ο αριθμός των κλινών αυξάνεται στις 75, ενώ ταυτόχρονα  ιδρύεται Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοιτήσεως η οποία αποτελεί Παράρτημα του Γ.Ν.Γρεβενών. Το 1995 μετά από δωρεές του Εργοστασίου Ζαχάρεως, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και του Συλλόγου Μηχανικών, αγοράζονται αντίστοιχα ο μαστογράφος του ακτινολογικού, ο έγχρωμος υπερηχογράφος του καρδιολογικού κι ένα ασθενοφόρο.  

Νέο κτίριο σε άλλο χώρο ελάχιστα έξω από την πόλη των Γρεβενών, αρχίζει να κατασκευάζεται στις 1/7/1997, τελείωσε στις 31/12/2001 ενώ η λειτουργία του Νοσοκομείου σ’ αυτό το κτίριο γίνεται από το 2003. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κατασκευασμένο το κτίριο είναι 20.212,40 τ.μ., ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 13.851,42 τ.μ..

Το νέο Νοσοκομείο διαθέτει 134 κλίνες, σήμερα είναι ανεπτυγμένες 99 κλίνες.

Το Νοσοκομείο σύμφωνα με τη διάκριση του 2005, απαρτίζεται από τις ακόλουθες  

 υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και ειδικό Γραφείο:

           Α.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

              Ιατρική

              Νοσηλευτική

              Διοικητική-Οικονομική

          Β.     ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

              Οργάνωσης και Πληροφορικής

          Γ.     ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

             Γραφείο Υποδοχής Ασθενών