Τηλέφωνο επικοινωνίας  2462 3 50205

FAX: 2462 3 50203