Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

                                                                   ...

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                        ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ      ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                              2462 3 50200...

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ                       ΑΡ.ΤΗΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                   2462 3 50205 FAX: 2462 3 50203

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                        ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ          2462 3 50305

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                2462 3 50316 2462 3 50192

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΛ.2462350306-FAX 2462350344 E-mail: admin@nosgrevenon.gr

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 0

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

   ΡΑΝΤΕΒΟΥ                                     2462 3 50265 & 266  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                              ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ...

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 0

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                   ...

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 0

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                                                      ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ          ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   ...

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 0

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ                                                                   ...

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 0

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ                                                                 ...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 0

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ                              ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ                              2462...

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 0

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ                  ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΥΝΤΗ              2462 3 50339 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ                     2462 3 50341...

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 0

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ                              ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ                                 2462 3...

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ                                                                 ...

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 0

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                           ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ                                  2462 3 50230  ...

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 0

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

       ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ                                                    ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΩΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ    ...

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 0

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                               ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                               ...

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 0

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                               ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ                               ...

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 0

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                           ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                           2462 3 50100    ...

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 0

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                               ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ                                                2462 3 50131             ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                              2462 3 50134 &133      

ΠΕΔΥ 0

ΠΕΔΥ

ΠΕΔΥ                                                      ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΠΕΔΥ           ...

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                                             ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                  ...