ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ                       ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ                      ΤΡΙΤΗ(2 ιατρεία) ΠΕΜΠΤΗ(2 ιατρεία)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ                   ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ                ΤΕΤΑΡΤΗ

                                                       ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ                     ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ                        ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ                 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ                            ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ                   ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Β      ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ                    ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ                        ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω.Ρ.Λ                                        ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                          ΤΡΙΤΗ

                                                       ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ                          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

Αφήστε μια απάντηση

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.