Ψυχολόγος

Τηλ. επικοινωνίας  2462 3 50349

Υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Ψυχολόγου του Νοσοκομείου

 1. Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο. Στους προσερχόμενους παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας που αφορούν σε:

 • ψυχολογικές δυσκολίες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα

 • θέματα αυτοεκτίμησης, εικόνα εαυτού, εσωτερικές συγκρούσεις, νευρώσεις

 • προβλήματα σχέσεων (στην οικογένεια, στο σχολείο, με το άλλο φύλο, στη διαπροσωπική επικοινωνία)

 • προβλήματα στη διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων

 • προβλήματα υγείας, χρόνιες παθήσεις, τροχαία ατυχήματα

 • διαχείριση πένθους

 • συζυγικά προβλήματα, διαζύγιο

 • ψυχιατρικά προβλήματα (όσον αφορά στην κινητοποίηση του ασθενούς και του περιβάλλοντός του και παραπομπή του σε ψυχιατρικές δομές και στη συνέχεια παρακολούθηση του ασθενούς σε συνεργασία με την ψυχιατρική δομή όπου έχει παραπεμφθεί και παρακολουθείται).

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εξωτερικό ιατρείο περιλαμβάνουν:

 • Συστηματική παρακολούθηση και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση (ατομική, υποστηρικτική) του ασθενούς

 • Ψυχολογική υποστήριξη

 • Συμβουλευτική

 • Ψυχοεκπαίδευση εφήβων και γονέων

 • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση όπου χρειάζεται (σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία)

Διασύνδεση με οργανωμένες μονάδες ψυχικής υγείας όπου κρίνεται απαραίτητο.

Το εξωτερικό ιατρείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη 09.00-14.00.

2) Διασυνδετική -Συμβουλευτική Υπηρεσία καθώς συμβάλλει ενεργά στη συμβουλευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στις κλινικές του νοσοκομείου, κατόπιν αιτήματος της ιατρικής ομάδας όταν η ψυχική υγεία ενός νοσηλευόμενου ασθενούς επηρεάζει τη φροντίδα και τη θεραπεία του. Το αίτημα για παρακολούθηση από ψυχολόγο μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον ασθενή ή τον συνοδό του και αφορά και τους συνοδούς που έχουν δυσκολίες στην αποδοχή της κατάστασης της υγείας του του ασθενούς – οικείου τους (π.χ. σε χρόνια νοσήματα).

3) Υπηρεσία που συμμετέχει σε Προγράμματα Αγωγής Υγείας στον μαθητικό πληθυσμό του νομού Γρεβενών (ομιλίες στα σχολεία).

4) Υπηρεσία που προάγει την Αγωγή και Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας στα θέματα Ψυχικής Υγείας (παρουσιάσεις σε ημερίδες, συνέδρια).

Στατιστικά στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής για ψυχολογική υποστήριξη:

18/04-18/05-2020

17/03-17/04-2020