Χειρουργεία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Προϊσταμένη:                      2462 3 50370

Γραφείο Ορθοπεδικών:   2462 3 50373

Γραφεία Ιατρών:                2462 3 50374

                                                  2462 3 50375

                                                  2462 3 50381

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...