27/12/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.93) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών-ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Δ. (ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986) ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ


07/12/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.91) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών-ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Δ. (ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986) ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ


29/11/2023 Πίνακας τελικής βαθμολογίας και μοριοδότησης στη συνέντευξη, για την πλήρωση μίας (1) θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.91)  για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

29/11/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.91) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών


 

30/10/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.88) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών-ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Δ. (ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986) ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ


27/10/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ , ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.93) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών


27/10/2023 Ανάρτηση τελικού πίνακα για τη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ , ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3.88) για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών