29/05/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


22/5/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»(ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ) Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


13/05/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού


1/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


19/04/2024 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ESPD ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ


9/4/2024 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ HD384_ EΛΟΤ 6036


3/4/2023 Πρόσκληση Εκδηλ. Ενδιαφέροντος Ανάδειξης Αναδόχου για την εκπόνηση ελέγχου & πιστοποίησης κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 6036


22/03/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ


11/02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΑΡΤΟΣ -ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ)»


28/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΣΜΩΣΗ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


28/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


26/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ . ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ( STEEICO VS2 SN12774 & COLUSSI U63PV )


26/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ


16/2/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΑΡΤΟΣ –ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ) – ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


30/1/2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Express Facility Services  ΕΠΙ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.


30/1/2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MYSERVICES HUMAN RESOURCES AND SECURITY Α.Ε.  ΕΠΙ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.


26/1/2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Express Facility Services ΕΠΙ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΕΠΙ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.


24/1/2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AZIENDA  NETTA  ΕΠΙ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


11/1/2024 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2023 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


03/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DBB-7 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKKISO ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DBB-5 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKKISO ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # 35.500,00 € #.

5/1/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


5/1/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ


29/12/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 08/2023 ΔΙΑΚ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

08/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ESPD ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


14/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΟΠΣΥ) ΣΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


8/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΨΕΚΤΩΝ ΚΛ-9.1)


29/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


24/11/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡ . ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


17/11/2023 ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΥΜ)

espd-request-v2


09/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


07/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


27/9/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


27/9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ESPD PDF ΘΕΜΑ: ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ


15/9/2023 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ


6/9/2023 ΕΠΑΝΑΠΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ


23/8/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


18/8/2023 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


18/8/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


20/07/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ESPD ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


11/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ¨ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ¨


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΝΤ

espd


4/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


26/5/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης


18/5/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ


5/5/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

espd ΚΑΥΣΙΜΩΝ


20/4/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) BOILERS ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


11/04/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5066850)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5066850)

ESPD ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5066850)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


 

5/4/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


 

17/3/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 

15/03/2023-2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ


 

9/3/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)


 

7/3/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ


 

28/2/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΠΣ 5069379

28/2/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΠΣ 5069379

28/2/2023 ESPD PDF ΕΠΑΝΑΠΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΠΣ 5069379


 

23/2/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23/02/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23/02/2023 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)


 

10/02/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10/02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


 

3/02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

20-01-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.500,00 €

20-01-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

14-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

13/12/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

(29-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΗΜΔΗΣ

22/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ,ΣΑΚΟΙ, κ.τλ.) ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

21/11/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΥΠΩΤΩΝ

17/11/2022 (1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ)

17/11/2022 (2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ)

17/11/2022 (3. ESPD)

1/11/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

11/10/2022 ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 5007727

11/10/2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 5007727

30/09/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

30/09/2022 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

16/09/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

09/09/2022 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17/08/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

28/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΧΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

28/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

28/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(1/07/2022) 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(29/06/2022) 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

22/06/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

22/06/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

22/06/2022 ΕΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

17/06/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10/06/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1/06/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

25/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

12-05-2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

19/04/2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 04-2022 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

30/03/2022 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. Γρεβενών

21/03/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

11/03/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

11/03/2022 ESPD ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

09/03/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10/02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9/02/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9/02/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9/02/2022 ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

4/02/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4/02/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4/02/2022 ΕΕΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

13/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

8-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER

29-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

01-10-2021 ΕΕΕΣ XML

01-10-2021 ΕΕΕΣ PDF

01-10-2021 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

01-10-2021 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

01-10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΤΡΩΝ ΜΤΝ

06-08-2021 ΟΡΘΟ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

05-08-2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

28-07-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

28-07-2021 ΤΕΥΔ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

28-07-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμό για την προμήθεια ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ¨

28-07-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

11-06-2021 Διακήρυξη Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

11-06-2021 ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

7-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)

04-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

04-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

26-05-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26-05-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

21-05-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-2021

21-05-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

09-04-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

09-04-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

09-04-2021 2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

09-04-2021 ΤΕΥΔ

09-04-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

09-04-2021 2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΤΟΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

30-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΟΜΕΤΡΟ

10-03-2021 ΔΙAKΗΡΥΞΗ TEXNIKOY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8-03-2021 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

03-03-2021 ΤΕΥΔ

03-03-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

03-03-2021 /19.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

3-03-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

3-03-2021 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

26-02-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

26-02-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26-02-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.2021«Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός και Συναφή Προϊόντα» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

26-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO

22-01-2021 ΤΕΥΔ

22-01-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

22-01-2021/19.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

ΤΕΥΔ DPO

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΠ

08-01-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.2021

08-01-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

08-01-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΞΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΕΕΣ(PDF) ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεικτων αποστείρωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

22-09-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

08-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΠ

08-09-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

08-09-2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

08-09-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΚ. 09/19-08-2020 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

19-08-2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

19-08-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2020.pdf-1

ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΗΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

25-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

25-5-20  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

21-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

21-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΥΔ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ 

05-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

05-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14-04-2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.03/10-04-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

13-04-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02_2020

 13-04-2020  02_2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 560 21-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08_2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΤΕΥΔ 08_2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.10611 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06-2019

(Ψ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05 ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΝΤΑ

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «TΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ,ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»-CPV 15000000-8 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ(ΜΑΙΟΣ 2019)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 20_3_2019_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 20_3_2019_

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2-2019

(2-2019) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΔΙΑΚ 14_2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ &ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

TEYΔ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

04-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 04-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 2014 -2020 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 24_01_2017 Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ Η-Μ 03-2018

03-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΊΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

12606-18/12/2017 1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

18/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

19-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΠΥΦΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5

15-09-2017 ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2017

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017/15 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 50421000-2)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ.

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α.Β.Κ. 186 (ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 118, Ν.4412), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ