ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποχρεωτική Χρήση μάσκας στο Νοσοκομείο

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΦ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛAΞΗ

ΔΙΕΚ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007727

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102-ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/18)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/18 ( ΕΚΔΟΣΗΣ 31-3-2017)

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/18

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ  Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.N ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓ. 10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΟ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΝΟ. Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΏΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 20170920_10495256

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 20170920_10511840

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 20170920_10483199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΣΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2017/5831/13-06-2017) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ε.Κ.Λ.Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ)